• Riêng với các sản phẩm do lỗi người sử dụng sẽ không được bảo hành.
  • Sản phẩm không được đổi trả hàng, trừ trường hợp bị lỗi sản xuất như chai không xịt được, dung dịch bị hư hỏng. Trường hợp này, khách hàng sẽ được đổi trả sản phẩm tương đương hoặc hoàn trả tiền mặt trong trường hợp sản phẩm tương tự đã hết hàng.
  • Thời gian hoàn trả từ 7-14 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin đổi trả hàng của khách hàng.
  • Đối với phí ship hàng hoặc phí chuyển khoản, nếu được xác định là do lỗi của Công ty, thì Công ty sẽ thanh toán hai loại phí trên.

Để tiến hành liên hệ đối trả hàng, khách hàng liên hệ theo số   02423246666.

There are lots of unique schools that have essay authors best essay writers who can write good essays to you, but if you want to be sure you are obtaining a fantastic writer that will not just be able to write an essay to you, but also write it well, it is very important to know what things to search for when looking for a great college essay author.